Informatii legale

Site – domeniul ARDEU.RO si subdomeniile acestuia.

ARDEU.RO este site-ul oficial al Cetatuii Ardeu si Satului Ardeu (denumit în continuare “Ardeu”) pentru a asigura o mai buna întelegere a activitãtilor de cercetare, restaurare si valorificare publicã o informatiilor si datelor despre zona si complexul arheologic existent .

Descrierea serviciilor

Prin intermediul sectiunilor sale, site-ul www.ardeu.ro oferã utilizatorilor informatii referitoare la: zona natura , traditii , oameni si informatii referitoare a ansamblului arheologic “Cetatuia Ardeu”

Termeni si conditii de utilizare a site-ului ARDEU.RO

Conditii generale pentru utilizarea site-ului

Pro Corvina a creat site-ul www.ardeu.ro pentru a-informa personal toti vizitatorii despre zona si complexul arheologic existent in satul Ardeu . Utilizarea acestui site de cãtre dumneavoastrã este conditionatã de respectarea conditiilor generale de acces si de utilizare detaliate mai jos („Conditii generale”), precum si de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesati site-ul, când îl parcurgeti si îl utilizati, dumneavoastrã acceptati implicit si neconditionat Conditiile Generale, care prevaleazã asupra oricãrei alte întelegeri pe care ati putea s-o aveti cu Pro Corvina , cu toti membrii asociatieii sau numai cu unii dintre acestia.

Drepturi de autor si/sau drepturi asupra desenelor si fotografiilor

Pro Corvina este detinãtorul site-ului de fatã. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secventele animate sonore sau nu, precum si toate lucrãrile integrate în acest site sunt proprietatea Pro Corvina sau a unor terti care au autorizat Pro Corvina sã le utilizeze.
Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menþionat si/sau ale lucrãrilor reproduse pe site sunt autorizate cu conditia ca acestea sã fie destinate unei folosinte strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare si/sau comerciale si/sau de informare, astfel încât sã se conformeze dispozitiilor legislative privitoare la proprietatea intelectualã.Cu exceptia dispozitiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare partialã sau integralã a site-ului , indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrãri care îl compun, fãrã a se fi obtinut în prealabil autorizatia de la Pro Corvina , este strict interzisã si constituie INFRACTIUNE ce se pedepseste conform legislatiei în vigoare.

Drepturi de marcã

Domeniul ARDEU.RO , logo-ul (blazon) ARDEU.RO sunt mãrci înregistrate de cãtre Pro Corvina
Alte mãrci sunt de asemenea mentionate pe site; ele sunt teoretic identificate printr-o majusculã. Acestea sunt folosite de Pro Corvina , fie cu autorizatia titularului, fie ca simplã indicare a unor produse sau servicii propuse de Pro Corvina
Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mãrci fãrã a fi obtinut în prealabil acordul de la Pro Corvina sau de la titularii respectivi constituie INFRACTIUNE ce se pedepseste conform legilor în vigoare.

Limitarea responsabilitatii

Uilizatorul foloseste site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, Pro Corvina , afiliatii sãi, membrii retelei sale, fiecare în parte sau împreunã, nu vor putea fi fãcuti responsabili pentru daune directe sau indirecte si în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Continutul site-ului este prezentat fãrã nici o garantie, de nicio naturã.Accesul la produsele si serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restrictii. Trebuie deci sã vã asigurati cã legea tãrii de unde se stabileste conectarea vã autorizeazã sã accesati site-ul nostru.

Dreptul aplicabil

Prezentele Conditii Generale, precum si orice litigiu în legãturã cu sau decurgând din clauzele acestor Conditii Generale sau din accesarea / functionarea / disfunctionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Conditiilor Generale si a site-ului este limba românã. În caz de litigiu, numai instantele românesti vor fi considerate competente.

Actualizarea condiitilor generale

Pro Corvina îsi rezervã dreptul de a modifica si actualiza în orice moment accesul la site, precum si Conditiile Generale. Aceste modificãri si actualizãri sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndatã ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie sã se raporteze în mod regulat la aceastã rubricã pentru a verifica Conditiile Generale în vigoare.


Date personale si alte date

Puteti consulta acest site fãrã sã vã dezvãluiti identitatea sau sã dati cea mai micã informatie în ceea ce vã priveste.Informatiile fara caracter personal pe care ni le veti comunica vor fi considerate ca fiind neconfidenþtale si vor putea fi utilizate si difuzate de cãtre Pro Corvina afiliaþilor sãi si membrilor sai în mod liber, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile, precum si a dispozitiilor privind secretul bancar.
Preocupându-se în mod special de transparenta si protectia drepturilor dumneavoastra, Pro Corvina nu-is va procura informatii care sa permitã unor terti sa va identifice personal, exceptând situatia în care dumneavoastra însiva va dati acordul pentru aceasta operatiune.

Date fara caracter personal

Informatiile fãrã caracter personal pe care ni le comunicati si care se referã la preferintele dumneavoastrã, interesele principale si pasiunile dumneavoastrã sunt utilizate pentru a crea si a vã propune produse si servicii adaptate gusturilor dumneavoastrã.Este posibil sã obtinem informatii în mod automat, dar care nu pot fi în nici un caz asociate vreunei persoane. Aceste informatii se referã la tipul de browser pe care îl utilizati, la platforma computerului dumneavoastrã si la numele domeniului prin care aveti acces la site-ul nostru.

Va multumim pentru intelegere.